V JORNADES SOBRE COLÒMBIA

Menu Jornades

Resum

Condicions per a un procés de pau

del 3 al 5 de maig de 2007

Casa del Mar

Presentació

No hi deu haver gaires persones que es puguin mostrar contràries a la pau. Però sí que resulta més difícil construir consensos a l’hora de concretar el significat d'aquesta paraula. La pau es pot aconseguir -pensen molts- amb la derrota de l'enemic. D'altres consideren que s'assoleix quan s'arriba a un acord que atura la violència directa. Des de la Taula pensem que cal anar molt més enllà: estem convençuts que el conflicte armat a Colòmbia té unes profundes arrels ancorades en l'exclusió social, política i econòmica, amb una singular i brutal violència contra les veus opositores. L'espiral de violència i contraviolència no ha fet més que agreujar aquesta situació, i hi ha un bon grapat d'interessos, que s'oposen amb força a la transformació de la situació actual.

Aquestes jornades proposen una definició de "pau" àmplia, que es pot sintetitzar en la necessitat d'abordar, alhora, sis "D" interrelacionades: el respecte pels Drets Humans; l'aprofundiment de la Democràcia; l'impuls a un Desenvolupament incloent, enfocat a solucionar les grans desigualtats que afecten la majoria de la població, i a enfortir el teixit social;  la necessitat de Desmilitaritzar el país; la imperiositat de fomentar el Diàleg entre les parts en conflicte i la societat en general; i la necessitat de fer front –sobretot des de la responsabilitat internacional– a la lacra de les Drogues i del narcotràfic.

En la mesura que s'abordin aquestes 6 D, entenem que s'estaran donant les condicions per a poder parlar de pau, una pau que ha de portar a la  veritable justícia social. Aquestes jornades pretenen mostrar els reptes pendents.

Dies 3 i 4 de maig
Taula 1

Drets Humans

Eduardo Carreño, president del Colectivo de Abogados

 

Taula 2

Desenvolupament

Rafael Soriano, subdirector general de Cooperació amb els Països de l’Amèrica del Sud de l’AECI

Mariela Osorno, representant de La Alianza i membre de la Corporación Ecofondo

Orsinia Patricia Polanco, representant de les comunitats indígenes Wayúu

 

Taula 3

Desmilitarització

Laura Badillo, Ruta Pacífica de Mujeres

Ana Teresa Rueda, Organización Femenina Popular 

María Gines Quiñones, Campaña colombiana contra minas i membre de Procés de Comunitats Negres

 

Taula 4

Drogues i narcotràfic

Gustavo Duncan, investigador i consultor independent

Ricardo Vargas, sociòleg. Director de la Corporación Acción Andina Colombia

Dia 5 de maig
Taula 5

Democràcia

Gustavo Petro, senador del Polo Democrático Alternativo

Elisabeth Ungar, directora del Observatorio Legislativo-Congreso Visible de la Universidad de los Andes

Rafael Pardo, senador del Partit Liberal Colombià

 

Taula 6

Diàleg

Alberto Pinzón, membre de la Comisión de Personalidades en el procés de pau del 2001

Alejo Vargas, membre de la Comisión de Garantes

Noemí Sanin, ambaixadora de Colòmbia a l’Estat espanyol