XIV JORNADES SOBRE COLOMBIA

Menu Jornades

Resum

Empreses transnacionals Catalanas i Drets Humans

Divendres 3 de juny de 2016

Palament de Catalunya - Barcelona

Día 3 de juny

Inaguració

Inauguració oficial de la Jornada a càrrec de la M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del  Parlament de Catalunya; la Sra. Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat ­ Organitzacions  per a la Justícia Global, i la Sra. Michela Albarello, presidenta de la Taula Catalana per la  Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Taula 1

Informe de la delegació catalana a Buenaventura

Gabriela Serra, diputada al Parlament pel Grup Parlamentari de la CUP­CC

Michela Albarello, presidenta de la Taula per Colòmbia, i el Sr. Josep Maria Fisa, representant de l’arquebisbe de Barcelona i de Justícia i Pau.

Taula 2

Taula rodona: Què proposen les Nacions Unides per a exigir responsabilitats a les  empreses en el respecte dels drets humans?
­

Maria Fernanda Espinosa, presidenta del Grup de Treball intergovernamental de les  Nacions Unides sobre les empreses transnacionals i altres empreses respecte als drets  humans. Representant permanent de l'Equador davant les Nacions Unides a Ginebra.
­

Alfred­Maurice de Zayas, expert independent de les Nacions Unides sobre la promoció  d'un ordre internacional democràtic i equitatiu.
­

Melik Özden, director del Centre Europe ­ Tiers Monde –CETIM– de Suïssa, ONG amb estatus consultiu a les Nacions Unides.

Taula 3

Cap a la construcció de mecanismes vinculants a Catalunya

Juan Hernández Zubizarreta, Universitat del País Basc i investigador de l’Observatorio  de Multinacionales en América Latina.
­

Marco Aparicio , professor de la Universitat de Girona.
­

Mònica Vargas, investigadora del Transnational Institute.
­

Felip Daza, investigador de l'Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta.

Taula 4

Clausura oficial

Manel Vila, director general de Cooperació al  Desenvolupament i del Sr. Tono Albareda, vicepresident de Lafede.cat i la Taula per  Colòmbia.

 

Document: Centre d’Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l’Exterior

Document: Informe de la visita de la delegació catalana a Buenaventura