L’ACCD torna a formar part de la Taula Catalana per Colòmbia

Opinió

L’ACCD torna a formar part de la Taula Catalana per Colòmbia

06/05/2015
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

Catalunya ha mantingut un compromís històric amb la Pau, que s’expressa en un entramat social, legislatiu i institucional específic, el principal exponent del qual és la llei de foment de la pau.

I en aquest compromís, Colòmbia, ha estat sempre un país prioritari per la cooperació catalana. Un país, que en el nou Pla director, torna a ser país prioritari per la cooperació que es fa des del govern.

El nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, que ha de marcar la política pública de cooperació dels propers quatre anys, estableix un nou enfocament estratègic, l’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (EGiBDH); i fixa els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles com els seus dos grans objectius estratègics.

Des de la Direcció General de Cooperació volem defensar el Dret a la Pau, des de la defensa dels drets humans de les dones. Assumint un concepte de pau duradora i “positiva”. Perquè com ens diu la Plataforma d’Acció Beijing, la pau està directament lligada al desenvolupament i a la igualtat entre dones i homes.

 La promoció dels drets de les víctimes també queden reconeguts en el nou Pla director. Partint de les seves necessitats pràctiques, i interessos estratègics, que incloguin la rehabilitació humanitària, la reconstrucció del teixit psicosocial i les accions vinculades amb la justícia transicional (veritat, justícia i reparació).

 Estem convençudes que s’ha de donar efectivitat a la participació de les dones i les seves organitzacions en els processos de pau i negociació, en contextos de conflicte i post conflicte. En països com Colòmbia, les dones no només són víctimes, sinó que també són agents actives en el manteniment dels teixit social, i en la defensa dels drets humans.

La situació social i política que en aquest moments es viu a Colòmbia fa necessària, més que mai, la suma d’esforços per empènyer el procés, i perquè els acords de pau siguin una realitat propera. Malgrat la signatura dels acords, que sense cap mena de dubte anhelem, el camí de la pau encara serà difícil. És per això que considerem imprescindible sumar-nos al conjunt d’institucions i organitzacions socials que des de Catalunya treballen per la pau a Colòmbia, i és per això que la direcció de l’ACCD valora de manera molt positiva tornar a formar part de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.